FAQ


Onze doelgroep

In hoofdzaak zijn onze doelgroep onze leden EPC-deskundigen type A en EPB-verslaggevers. Daarnaast zijn ook architecten, ingenieurs technieken, technologieleveranciers en andere geïnteresseerden die zich in EPC of EPB willen verdiepen, meer dan welkom.


Belang van permanente vorming en onze visie

Permanente vorming is zeer belangrijk in de snel evoluerende en kennisgedreven sector, waarin je als energiedeskundige actief bent. Je moet dus mee zijn om een kwalitatieve dienstverlening te kunnen afleveren. Zo beperk je ook je risico op boetes door niet waarheidsgetrouw te rapporteren.

We merken dat er nood is aan kwalitatieve nicheopleidingen voor EPC en EPB die een meerwaarde bieden. Het is daarom één van de strategische prioriteiten van OVED om hiervoor het nodige kwaliteitsvolle aanbod te voorzien via onze OVED Academy.
 
OVED organiseert sinds 2015 een brede waaier aan kwalitatieve erkende nicheopleidingen die in aanmerking komen voor de verplicht te volgen vorming. Jaarlijks volgen meer dan 450 EPB-verslaggevers en energiedeskundigen één of meerdere opleidingen bij OVED.

Terug naar overzicht


Verplichting tot permanente vorming door VEA

Het VEA legt jaarlijks een minimum aan permanente vorming op:

 • Elke EPB-verslaggever moet jaarlijks in totaal 6 uur permanente vormingvolgen om erkend te blijven: in 2019 is er geen verplicht opgelegde inhoud (over de wijzigingen aan de regelgeving), maar mag je die 6 uur zelf vrij invullen.
 • Elke EPC-deskundige type A moet in 2018 6u verplichte vorming volgen (verplicht opgelegde inhoud over het EPC kleine niet-residentiële gebouwen en gemene delen) om erkend te blijven.

Volgde je meer uren dan het minimum? Dan kan je eventueel het teveel aan gevolgde uren éénmalig overdragen naar het volgende kalenderjaar. Voor 2020 ligt de verdeling verplichte versus vrije inhoud nog niet vast. Bekijk de energieprestatiedatabank voor je status.

Terug naar overzicht


Onze erkenningen als opleidingsinstelling

Inhoudelijke erkenningen

OVED Academy is erkend

 • door het VEA als opleidingsinstelling voor permanente vorming voor EPB-verslaggevers en EPC-deskundigen type A en EPB-verslaggevers volgens de ministeriële besluiten van 14 maart 2017 voor EPC en van 11 mei 2015 voor EPB.
 • door het Vlaams Energie Agentschap (VEA) als opleidingsinstelling voor permanente vorming voor EPB-verslaggevers en EPC-deskundigen type A,
 • door Orde van Architecten
 • en op individuele vraag ook bij de Orde van Landmeters

Het enige wat je daarvoor zelf moet doen is je correcte(!) rijksregisternummer (en stamnummer indien van toepassing) invullen bij je inschrijving en wij geven je aanwezigheid door aan het VEA en de Orde van Architecten. Na betaling krijg je je vormingsattest per mail toegestuurd.

Erkend dienstverlener voor de KMO-portefeuille via 2mpact (30-40% subsidie)

OVED Academy is een samenwerking tussen OVED vzw en verenigingsmanagementbureau 2Mpact. 2Mpact is erkend dienstverlener voor de KMO-portefeuille. Voldoe je aan de voorwaarden, dan kan je de KMO-portefeuille gebruiken (30-40% subsidie). 

Meer info over de KMO-portefeuille vind je hier

Daarom hanteren we deze algemene voorwaarden van 2mpact bij inschrijvingen.

Terug naar overzicht


OVED Academy staat voor kwaliteit, praktijk en interactie

De sterktes van onze OVED workshops zijn

 • de interactieve aanpak met mogelijkheid om je eigen vragen of cases voor te leggen,
 • lesgevers met dagelijkse praktijkervaring uit hun eigen EPB-dossiers,

 • diepgang in de materie,
 • nazorg van onbeantwoorde vragen uit de les en opvolging van de knelpunten via de belangenbehartiging door OVED op stakeholdersoverleg met VEA en het kabinet

 • uitbouw van een professioneel netwerk met gelijkgestemde collega’s, die kwaliteit ook heel belangrijk vinden.

We werken zeer praktijkgericht: soms krijg je een praktische werkfiche, checklist, xml-bibliotheekbestand of rekenblad mee tijdens de opleiding, waarmee je meteen aan de slag kan.

Het VEA controleerde in 2016 drie van onze EPB-vormingen, waarvan de algemene feedback zeer positief was!

Terug naar overzicht


Ons opleidingsaanbod: zie www.oved.be/opleidingen

Je kan kiezen voor:

 • langlopende OVEDplus lerende netwerken voor EPC of EPB (dit is een jaartraject inclusief alle verplichte en vrije permanente vorming en veel meer! Dit start telkens in januari (voor EPB) of februari (voor EPC).)
 • een specifiek nichethema rond EPB en EPC: zie kalender
 • Naast inhoudelijke thema’s bieden we ook managementondersteuning (juridische vragensessies, samenwerking, …)

Leden genieten een fikse korting! Wil jij ook lid worden? Bekijk de voordelen.

*EPB-thema’s voor 2019: 

 • De lerende netwerken OVEDplus EPB starten vanaf januari in de regio's Gent - Roeselare - Mechelen - Lummen. Dat omvat een 30-tal uren interactieve werkgroepen. Sprekers, cases, Q&A en interpretaties delen met gelijkgezinde collega's... . Heb je nog interesse om aan te sluiten, mail snel naar eline@oved.be.
 • De andere thema's van onze EPB-workshops zijn:
  • Wijzigingen aan de EPB-regelgeving en software vanaf 2019 (2u30) (enkel in het voorjaar)
  • Praktische SketchUp tips voor gevorderde EPB-verslaggevers (1u30)
  • Help jouw klanten duurzame materialen en technieken te kiezen (2u30)
  • Toegepaste workshop staving van technieken (diverse ERP-fiches bespreken en vertalen naar EPB-software) (2u)
  • Hoe kan je de EPB-software voor advies gebruiken? Wat betekenen de EPB-getallen in de software? En wat kan je er concreet mee doen? (1u30)

EPC-thema’s voor 2019:

 • De lerende netwerken OVEDplus EPC+ (light) starten vanaf februari in de regio's Gent - Puurs - Lummen. Dat omvat eveneens een 20-tal uren interactieve werkgroepen, incusief de verplichte vorming. Heb je nog interesse om aan te sluiten, mail naar eline@oved.be.
 • Verplicht pakket EPC over het EPC kleine niet-residentiële gebouwen en gemene delen vanaf 2020 (6u verplichte inhoud)
 • De (vrije) EPC-workshops gaan over collectieve installaties leren ontleden in het licht van het EPC gemene delen, de achterliggende formulestructuur van het EPC+ beter begrijpen...

 

Terug naar overzicht


Onze regio: heel Vlaanderen

We organiseren workshops in heel Vlaanderen en focussen daarbij op de Vlaamse EPC- en EPB-regelgeving of daarbij aansluitende thema’s. In 2019 onder voorbehoud een 3e EPC-netwerk in Lummen.

Terug naar overzicht


Onze docenten en peters van OVEDplus

EPC lesgever en peters:

 • Christophe Debrabander
 • Lieven Colardyn
 • Johan Heyrman (peter Gent)
 • Steven Verberckmoes (lesgever en peter Puurs)
 • Jan Vercauteren
 • Alex Vuylsteke (reserve)
 • Occasionele gastsprekers

EPB lesgevers en peters:

 • Tom Henderyckx
 • Wim Callaerts

 • Pieter Mast

 • Floor Anseeuw

 • Ignas Bogaert (peter Gent)

 • Paul Iwens (peter Mechelen)

 • Dominique Maertens (peter Roeselare)

 • Jorn Van Herck (peter Lummen)

Terug naar overzicht


Wat doen we niet? (geen basisopleidingen en examens)

OVED Academy geeft enkel permanente vorming (bijscholing) voor bestaande EPB-verslaggevers en energiedeskundigen, geen basisopleiding tot het beroep. 

Wil je toch de basisopleiding volgen? Kies dan een opleidingsinstelling op de website van VEA:

Na de basisopleiding dien je te slagen voor het examen voor EPC-deskundige type A of EPB-verslaggever. De examens werden nog tot eind 2017 door het VEA georganiseerd, vanaf 2018 nemen de opleidingsinstellingen die taak op zich (mits erkenning).

Daarna krijg je je erkenningsnummer (EPxxxxx) toegekend, onderteken je deverklaring op eer en kan je starten. Je dient jaarlijks dan wel je permanente vorming (verplichte en vrij te kiezen inhoud) te volgen. Daarvoor kan je dus wel bij OVED Academy terecht.

Terug naar overzicht


Met grote dank aan onze gastbedrijven

We danken van harte al onze gastbedrijven voor hun gastvrijheid! Tijdens de pauzes van onze opleidingen staan zij ter beschikking voor al je vragen over producten of technieken, maar we maken van onze opleidingstijd geen commercieel praatje!

Structurele partners in 2020We danken onze structurele partners voor hun steun. Elke partner biedt jou op de partnerpagina's meer specifieke informatie over EPC en EPB! Klik door op hun logo.
Logo.png Logo Nathan.pnglogo_fluvius.png
Logo.png Group Casier Logo2.jpg