We nemen afscheid van jurist David Haverbeke in ons bestuur