Schematisch

De onderstaande afbeelding geeft een schematisch overzicht van alle actoren die op intellectueel vlak met energie bezig zijn en binnen OVED vertegenwoordigd worden. De algemene titel 'energiedeskundige' kan zeer verschillende invullingen hebben. Enige duiding is dus gepast.

We kunnen de professioneel actieve energiedeskundigen aan de hand van twee belangrijke thema’s opdelen: gebouwen en industrie/bedrijven.


Gebouwen

EPB-verslaggevers

Deze energiedeskundige is erkend om een EPB-dossier (energie prestatie en binnenklimaat) op te maken voor nieuwe of (grondig) verbouwde gebouwen (zowel residentiële als niet-residentiële projecten), die EPB-plichtig zijn. Deze professional voldoet aan bepaalde diplomavereisten (voornamelijk ingenieur) en volgde een opleiding tot ‘EPB-verslaggever’ aan een door het Vlaams Energieagentschap erkende onderwijsinstelling.

Deze energieconsultants hebben zich gespecialiseerd in het optimaliseren van energieprestaties van gebouwen. Ze berekenen het energieverbruik van nieuwe en te renoveren gebouwen via EPB berekeningen. Ze denken ook conceptueel na over moderne en energie performante constructies.

Vaak combineren deze energieconsultants hun advies- met ontwerpactiviteiten, want de meesten zijn houder van een ingenieurs- of architectendiploma.

Energieprestatiecertificaten voor bestaande gebouwen

Energiedeskundige Type A

Deze energiedeskundige mag een EPC (energie prestatie certificaat) afleveren bij de verkoop of verhuur van een bestaande residentiële woning. Deze professional volgde een opleiding tot ‘energiedeskundige type A’ aan een door het Vlaams Energieagentschap erkende onderwijsinstelling.

[Best bekeken in Chrome of Firefox browser]Energiedeskundige Type B

Bevoegd voor het opstellen van vrijblijvende energieaudits van ééngezinswoningen bij particulieren. Ook hier moet de energiedeskundige een door het Vlaams Energieagentschap erkend diploma bezitten. Voor de nieuwe regelgeving heette deze functie: Energie Advies Procedure (EAP)-deskundige.


Energiedeskundige Type C

Energiedeskundige voor bestaande publieke gebouwen. Publieke organisaties zijn verplicht om een EPC uit te hangen in hun gebouw als het groter is dan 1000 m². Er bestaan interne en externe deskundigen voor publieke gebouwen. De externe energiedeskundigen type C zijn gediplomeerde en door het VEA erkende experten. Interne energiedeskundigen type C moeten onder andere kunnen bewijzen dat ze minimum 2 jaar ervaring hebben in hun functie.


Energiedeskundige Type D

De wetgeving betreffende energiedeskundigen type D is nog in ontwerp.

Consultant hernieuwbare energie

Consulenten voor hernieuwbare energie stellen een energiehaalbaarheidsstudie op voor nieuwe gebouwen met een oppervlakte die groter is dan 1000 m². Een energiehaalbaarheidsstudie is een document dat aangeeft of alternatieve energiesystemen economisch en milieutechnisch haalbaar zijn voor het pand in kwestie.

Industrie/Bedrijven

Externe consultants voor bedrijfsinterne processen

Externe energiedeskundigen die gespecialiseerd zijn in het zoeken naar en het realiseren van energiebesparingen binnen productieprocessen. Ze hebben meestal een niche-sector waarin ze hun expertise hebben opgebouwd en zijn vaak actief over de sectorgrenzen heen.


De bovenstaande informatie is gebaseerd op de officiële communicatie van de Vlaamse Overheid bevoegd voor energie: VEA (Vlaams Energieagentschap). Lees hier meer.

Structurele partners in 2020We danken onze structurele partners voor hun steun. Elke partner biedt jou op de partnerpagina's meer specifieke informatie over EPC en EPB! Klik door op hun logo.
Logo.png Logo Nathan.png
Logo.png Group Casier Logo2.jpg