Bouwheer krijgt 120 dagen uitstel voor EPB-aangifte in noodperiode tem 17 juli 2020

2 april 2020 om 14:36

Het Vlaams parlement heeft beslist om de uiterste indientermijn voor EPB-aangiftes met 120 dagen te verlengen van 20/3 tem 17/7/2020 omwille van de coronacrisis. Goedkeuring door de Vlaamse regering en publicatie in het BS volgt nog. Lees hier meer info.

 

Om verslaggevers en aangifteplichtigen enig comfort te bieden en alle partijen extra tijd te geven om de EPB-aangifte correct op te maken, besliste het Vlaamse Parlement om de indientermijn die het Energiedecreet vastlegt, tijdelijk te verlengen.
 
De uiterste termijn voor het indienen van een EPB-aangifte wordt opgeschort gedurende de periode van de noodsituatie. De noodsituatie loopt momenteel van 20 maart 2020 tot en met 17 juli 2020.
 
Dat betekent dat het toegestaan is om de EPB-aangiften van dossiers waarvan de uiterste indientermijn verstrijkt tijdens de noodsituatie, 120 dagen later in te dienen dan de uiterste indiendatum die het Energiedecreet vastlegt.
 
Het Vlaams energieagentschap (VEA) stemt haar handhaving op de tijdige indiening van een EPB-aangifte uiteraard af op deze beslissing.

 
Voorbeeld 1
De EPB-aangifte van een renovatie waarvan de vergunning verleend is op 2 april 2015, heeft als uiterlijke indiendatum 2 april 2020. Door de maatregel wordt de wettelijke indientermijn opgeschort naar 31 juli 2020.

 

Voorbeeld 2
De EPB-aangifte van een nieuwbouw die in gebruik is genomen op 29 maart 2019, heeft als uiterlijke indiendatum 29 maart 2020. Door de maatregel wordt de wettelijke indientermijn opgeschort naar 27 juli 2020.
 

Beschikt u over voldoende informatie om de EPB-aangifte gedurende deze periode waarheidsgetrouw op te stellen, en wenst u de EPB-aangifte toch in te dienen, dan blijft dat mogelijk.

 

Voor EPB-aangiften die vóór 20 maart moesten ingediend worden, geldt de indientermijn uit het Energiedecreet.

  
Het ontwerpdecreet werd op 1 april 2020 goedgekeurd door het Vlaamse Parlement. De goedkeuring door de Vlaamse Regering gebeurde op 3 april. Daarna moest het decreet nog in het Belgisch Staatsblad worden gepubliceerd.

 

Tot voor 9/4/2020 stond er op VEA's coronapagina over EPB het volgende, maar dit werd intussen terug verwijderd: "Hou er rekening mee dat ​​omwille van de coronamaatregelen geen plaatsbezoeken mogen doorgaan."

 

Bron: Nieuwsbericht voor EPB-verslaggevers van VEA op 2/4/2020 en update 9/4/2020

 

Het VEA heeft intussen op haar eigen website ook een coronapagina aangemaakt om jullie te informeren.

Tags:

Structurele partners in 2020We danken onze structurele partners voor hun steun. Elke partner biedt jou op de partnerpagina's meer specifieke informatie over EPC en EPB! Klik door op hun logo.
Logo.png Logo Nathan.pnglogo_fluvius.png
Logo.png Group Casier Logo2.jpg