Coronanieuws voor onze sector

2 april 2020 om 08:00

Lees hier de recentste update over corona binnen onze sector dd. 6/4/2020. Volg strikt de richtlijnen van de overheid voor bedrijven die niet-essentiële diensten verlenen: telewerken, de sociale afstand respecteren of sluiten. We ontvingen op 19/3 een officieus standpunt van het VEA en het kabinet aangaande plaatsbezoeken ikv EPC of EPB, maar nog steeds geen verdere richtlijnen. Je komt mogelijk wel in aanmerking voor steun van de overheid. Lees hier meer.

 

Op deze pagina lees je meer over: 

 

Richtlijnen van de overheid

Onze regering nam dinsdagavond (17/3 ll.) nog drastischere maatregelen om het coronavirus niet verder te verspreiden, ook voor bedrijven die niet tot de essentiële dienstverlening behoren (zoals EPC en EPB, energieadvies).

"Telewerk is verplicht in alle ondernemingen die niet behoren tot de essentiële diensten, ongeacht hun grootte en voor alle medewerkers waarvoor dit mogelijk is, zonder uitzondering.

Wanneer dit niet mogelijk is, moeten bedrijven de sociale afstand van 1,5m gegarandeerd worden. Deze regel geldt ook voor de organisatie van het vervoer door de werkgever. Indien deze maatregelen niet gevolgd worden, moet het bedrijf sluiten."

Dit zijn ongekende situaties, waarbij we jullie graag een aantal tips meegeven hoe hiermee om te gaan.

Enkele tips

 • Hou je aan al de maatregelen die de overheid oplegt.
 • Werk van thuis
 • Indien het niet lukt om social distancing en telewerk te organiseren, dien je je bedrijf te sluiten.
 • Hou al je vergaderingen digitaal. Er zijn veel alternatieven via tele- of videocommunicatie.
 • Stel plaatsbezoeken uit. Je kan in afwachting wel al de nodige bewijsstukken bij je klanten opvragen en die plaatsbezoeken voorbereiden.

Update over onze OVED-werking

Ons secretariaat blijft telefonisch en per mail bereikbaar via telewerken.

OVED heeft haar geplande opleidingen en OVEDplussessies in de periode maart tot 20 april uitgesteld. We werken wel online sessies uit voor onze (OVEDplus)leden, na enkele succesvolle sessies.

 

Wat is het standpunt van VEA? (zie nieuwe noodregeling dd. 3/4/2020)

OVED had op 18/3 gevraagd aan het VEA, het kabinet Demir en de kwaliteitskaders BCCA en SKH of enige versoepeling mogelijk is voor plaatsbezoeken ikv van EPC’s en EPB’s, ventilatie- en luchtdichtheidsmetingen.

We kregen op 19/3 dit officieus standpunt van het VEA en intussen heeft Minister Demir een noodregeling uitgewerkt voor EPC en EPB voor de noodperiode 20/3/2020 en 17/7/2020 (met verlenging voor EPC).

Verouderd bericht dd. 19/3/2020 17.30: Officieus standpunt van het VEA

Gezien de huidige omstandigheden raadt het VEA af om EPC’s en EPB-aangiftes op te maken. Gezien de uitzonderlijke omstandigheden, kan het VEA voorlopig al meegeven dat pragmatisch zal worden omgegaan met de handhaving van de verplichtingen inzake de aanwezigheid en publicatie van een EPC en de tijdige indiening van een EPB-aangifte gedurende deze periode. Van zodra hieromtrent verdere instructies zijn goedgekeurd, zal het VEA onmiddellijk een nieuwsbrief rondsturen.

 

Er waren op 19/3/2020 nog geen noodbepalingen vastgelegd rond deze specifieke dienstverlening, sinds 3 april wel (zie hierboven). 

Noodregeling voor EPB en EPC afgekondigd (update 6/4/2020)

Minister Demir heeft een noodregeling uitgewerkt voor EPC en EPB voor de noodperiode 20/3/2020 en 17/7/2020. Op 1 april heeft het Vlaams parlement het "Decreet afwijking bepalingen Energiedecreet ten gevolge van de coronacrisis" aangenomen. Goedkeuring door de Vlaamse regering en publicatie in het Belgische Staatsblad volgt nog.

 

Voor EPB-aangiftes 120 dagen uitstel (update 2/4/2020)

Het VEA stuurde op donderdag 2/4/2020 een nieuwsbericht uit dat het Vlaams parlement heeft beslist om de uiterste indientermijn voor EPB-aangiftes met 120 dagen te verlengen

Lees hier meer info over de EPB-coronaregeling.

Voor EPC uitstel tot bij verlijden akte en huurovereenkomst (ipv bij publicatie) (update 6/4/2020)

VEA stuurde op maandag 6/4/2020 een nieuwsbericht uit dat het Vlaams parlement heeft beslist om uitstel te geven voor de aanwezigheid van een EPC tijdens de coronaperiode:

 

 • Uitstel betekent geen afstel van EPC:
  • voor verkoop van 20/3 t.e.m. 17/1/2021 moet EPC bij de akte zitten.
  • voor verhuur van 20/3/2020 t.e.m. 17/10/2020 moet het EPC bij de huurovereenkomst zitten.
 • Enkel voor lopende verkoopsdossiers mag een EPC opgemaakt / afgewerkt worden.
 • Er staat expliciet: nieuwe EPC-plaatsbzoeken zijn verboden, ook in leegstaande panden!

Lees hier meer detailinfo over de EPC-coronaregeling.

  

Het VEA heeft intussen op haar eigen website ook een coronapagina aangemaakt om jullie te informeren.
 

Zijn er steunmaatregelen voor onze sector in Vlaanderen?

We merkten de voorbije weken dat vooral de EPC-aanvragen, maar ook bouwwerven, stilvallen, waardoor jullie inkomsten dalen. 

Update 2/4/2020: OVED vroeg aan het VLAIO op welke maatregelen EPC-deskundigen en EPB-verslaggevers recht hebben. Kort samengevat luidt het antwoord:

 

EPC- en EPB-professionals hadden geen recht op de hinderpremie, omdat jullie niet verplicht zijn te sluiten door de overheid. Er is nu wel een eenmalige compensatieregeling van 3000 euro voor wie minstens 60% verlies leidt t.o.v. dezelfde periode vorig jaar. Verder verwijst VLAIO ook naar andere steunmaatregelen voor zelfstandigen: zoals overbruggingsrecht, of uitstel sociale bijdragen of leningen (via de bank). 

Lees hieronder het uitgebreide antwoord van het VLAIO. Of bekijk hier welke steunmaatregelen voor werkgevers en zelfstandige ondernemers de overheid voorziet (op de site van VLAIO).

 

Geen recht op de hinderpremie

Helaas kunnen enkel ondernemingen met een fysieke inrichting in Vlaanderen die verplicht worden tot sluiting door de opgelegde federale maatregelen aanspraak maken op de premie. EPC-deskundigen en EPB-verslaggevers vallen hier jammer genoeg niet onder aangezien zij geen fysieke inrichting hebben die verplicht werd om te sluiten. Wat betreft vastgoedmakelaars, deze komen wel in aanmerking indien ze effectief beschikken over een immokantoor (en dit als exploitatiezetel opgenomen is in de KBO).

Wij baseren ons hierbij op 2 zaken:

Wel eenmalige compensatiepremie onder voorwaarden

De Vlaamse Regering heeft beslist dat ook ondernemingen die een groot omzetverlies kennen naar aanleiding van de coronacrisis steun kunnen krijgen. Dat gaat dan om ondernemingen die niet verplicht moeten sluiten, maar (in)direct zware beperkingen ondervinden. Dergelijke ondernemers vinden we in allerlei sectoren zoals in de evenementensector, (para-)medische beroepen, dierenpensions, landbouwsector, dienstenleveranciers (zoals EPC en EPB) of gespecialiseerde voedings- en drankenwinkels zoals een pralinewinkel of wijnhandel. Zij kunnen een eenmalige compensatiepremie van 3.000 euro krijgen om hun verliezen (deels) te compenseren.

 

Om in aanmerking te komen zal je als aanvrager moeten aantonen dat je een omzetverlies van -60% hebt in de periode tussen 15 maart 2020 en 30 april 2020 in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar.

Ook voor zelfstandigen in bijberoep kunnen hiervan genieten, onder specifieke inkomensvoorwaarden.

 

Momenteel kan je deze compensatie premie nog niet aanvragen en wordt de praktische uitwerking nog verder gedetailleerd. Je kan hier wel al meer info lezen. 

Overbruggingrecht voor zelfstandigen (vanaf 7 opeenvolgende kalenderdagen volledige sluiting)

Er zijn momenteel wel verschillende andere maatregelen getroffen die ondernemers ondersteunen. Ik denk hierbij specifiek in geval van EPC en EPB aan het overbruggingsrecht voor zelfstandigen:

Wie komt hiervoor o.a. in aanmerking?

De zelfstandigen in hoofdberoep (incl. helpers, meewerkende echtgenoten in het maxistatuut en (primo)starters) die minstens 7 opeenvolgende kalenderdagen hun activiteit volledig onderbreken naar aanleiding van het coronavirus.
Het gaat hier om de zelfstandigen die (onrechtstreeks) ernstige moeilijkheden ervaart door het coronavirus. Voorbeelden: zelfstandigen die hun activiteit moeten onderbreken wegens werknemers die in quarantaine geplaatst werden, wegens onderbroken leveringen, of wegens een sterke daling van de activiteit (daling reservaties, afname bezetting, toename annuleringen, …) waardoor het verderzetten van de activiteit verlieslatend wordt.

 

Ook de zelfstandige in bijberoep die voorlopige bijdragen verschuldigd is die minstens gelijk zijn aan de minimumbijdragen voor zelfstandigen in hoofdberoep komen in aanmerking.

Meer informatie over het overbruggingsrecht voor zelfstandigen vind je hier.

Uitstel sociale bijdragen als zelfstandigen 

Ondervind je problemen om je sociale bijdragen als zelfstandige te betalen, dan kan je uitstel bekomen voor de eerste twee kwartalen van 2020 of een vrijstelling.

Lees hier meer info over uitstel van de sociale bijdragen.

Uitstel terugbetaling van leningen

Zelfstandigen en ondernemingen die ingevolge de coronacrisis moeilijkheden ondervinden om hun leningen en kredieten terug te betalen, krijgen van de bank uitstel van betaling tot en met 30 september zonder dat hiervoor extra kosten worden aangerekend. Er moet wel kunnen aangetoond worden dat ze voor het uitbreken van de coronacrisis levensvatbaar waren. Neem contact op met de bank waarbij de lening of het krediet is aangegaan.

Meer info over bovenstaande maatregelen

Bekijk op de site van VLAIO de uitgebreide lijst van alle mogelijke steunmaatregelen voor werkgevers en zelfstandige ondernemers door de overheid.

Volg het recentste nieuws op via:

Zijn er steunmaatrelegen voor bedrijven in Brussel?

Voor al je vragen rond maatregelen in Brussel kan je op de website 1819.brussels terecht of via het telefoonnummer 1819. 

Op deze pagina staan alle maatregelen aangegeven ter ondersteuning van bedrijven (federaal en regionaal) in Brussel: https://1819.brussels/en/node/14284 

 

Zijn er steunmaatregelen voor bedrijven in Wallonië? 

Voor al je vragen rond maatregelen in Wallonië kan je op de website 1890.be van de Waalse Overheid terecht of via het telefoonnummer 1890.

Op deze pagina staan alle maatregelen aangegeven ter ondersteuning van bedrijven (federaal en regionaal) in Wallonië: https://www.1890.be/article/coronavirus-quelles-mesures-pour-leconomie-et-lemploi-en-wallonie 

 

Wat communiceerden andere federaties? (sinds 19/3)

De notarissen (FedNot) mogen enkel nog de levensnoodzakelijke activiteiten opnemen, maar moeten alle verkoop- of verhuurtransacties uitstellen.

 

Vastgoedfederatie CIB (vastgoedmakelaars en immobiliënkantoren) heeft al de sluiting van alle kantoren aangekondigd. Plaatsbezoeken en beschrijvingen waarbij je in contact komt met andere mensen, kunnen ook niet meer. 

 

Ook de leden van NAV (architecten) en VBVC veiligheidscoördinatoren) kregen de raad om hun bezoeken uit te stellen en zich te beperken tot enkel de hoogstdringende werven, of veilige alternatieven te zoeken.

 

Dit geldt tot minstens 19 april volgens de recentste richtlijnen van de overheid.

 

Tot slot

Zorg goed voor jezelf en je familie en hopelijk blijven jullie van dit virus gespaard!

 

Groetjes van op een veilige afstand,

Het OVED-team

Tags:

Structurele partners in 2020We danken onze structurele partners voor hun steun. Elke partner biedt jou op de partnerpagina's meer specifieke informatie over EPC en EPB! Klik door op hun logo.
Logo.png Logo Nathan.png
Logo.png Group Casier Logo2.jpg