Belangenbehartiging

Als beroepsvereniging voor energiedeskundigen vindt OVED het niet meer dan evident dat ze de belangen van haar leden bij alle actoren uit de sector verdedigt. OVED is sinds de oprichting in 2010 uitgegroeid tot een volwassen beroepsvereniging en een volwaardige gesprekspartner voor de Vlaamse Overheid. Daarbij is het noodzakelijk dat representativiteit van de energiedeskundigen zo hoog mogelijk is, om als sector te kunnen wegen op het beleid. OVED focust zich dus op de belangen en noden van de energiedeskundige en wil deze zo sterk als mogelijk verdedigen bij de bevoegde overheden, waar mogelijk samen met andere beroepsverenigingen. Daarnaast houdt OVED vinger aan de pols door te participeren aan gebruikerscomissies van relevante onderzoeksprojecten voor de energiedeskundige.

Hiervoor overleggen we periodiek met:

 • Kabinet van de Vlaamse minister van Energie
 • Vlaams Energie- en Klimaatagentschap, kortweg VEKA, voomalig VEA (meerbepaald met de cel energie-efficiëntie voor EPB en EPC+, kNR en GD en voor toekomstige ontwikkelingen rond EPC niet-residentieel (type D), renovatieadvies...)
 • Andere beroepsverenigingen of organisaties uit de energiesector (NAV, ORI, VCB, Bouwunie, Pixii, CIB, COGEN, ODE, Agoria, ATTB, VIBE, Dialoog...)
 • Onderzoeksinstellingen en certificatieorganen (WTCB, SKH en BCCA...)
 • Onderzoeksprojecten relevant voor de energiedeskundige (vaak type SBO- of TETRA-project)
 • Verificatiebureau (EBO), specifiek voor industriële consultants


Actuele thema’s 
die we behartigen vanuit OVED, zijn o.a. de herziening van het staving- en handhavingsbeleid, duidelijke regelgeving en info (EPB-pedia), bugs in de software en het nieuwe EPC-inspectieprotocol.


Als belangenorganisatie betrekt OVED steeds haar leden bij de voorbereiding en opvolging van deze overlegmomenten via de interactieve werkgroepen van OVEDplus of via digitale bevragingen via ledenberichten. Over heel het jaar organiseren we een 30-tal sessies binnen OVEDplus. Die werkgroepen zijn een belangrijk klankbord voor OVED om voeling te houden met de knelpunten in de praktijk om onze standpunten te vormen voor de belangenbehartiging. Zo weten we zeer goed wat er leeft.

De leden kunnen suggesties formuleren en OVED bekijkt steeds de haalbaarheid vooraleer ze te bundelen in een nota.

Structurele partners

 • Ventilair Group
 • Saint Gobain Innovative Materials Belgium N.V.
 • Renson NV
 • Daikin
 • Itho Daalderop Belgium
 • Groupe Atlantic Belgium NV/SA
 • Group Casier
 • Nathan Systems nv
 • Vasco Group nv
 • VERO DUCO
 • Thercon
 • Panasonic France
 • Vaillant Group Belgium NV
 • Bosch Thermotechnology NV
 • Groen Licht Vlaanderen
 • Viessmann Belgium BV