Bestuursorgaan

De Algemene Vergadering

De Algemene Vergadering komt elk jaar samen in het eerste semester. De hoofdbevoegdheden van de Algemene Vergadering zijn het beheer van de financiën: het goedkeuren van de jaarrekeningen en de begroting en de wijziging van de statuten. De Algemene Vergadering is ook verantwoordelijk voor het benoemen van Raad van bestuur.

Enkel de effectieve leden van de vzw hebben stemrecht op de Algemene Vergadering. Elk lid van de Algemene Vergadering heeft één stem.

Het bestuursorgaan

Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur van de vereniging en vertegenwoordigt de organisatie. Hiernaast is ze ook verantwoordelijk voor alle bevoegdheden die niet uitdrukkelijk werden toegekend aan de Algemene Vergadering. Ze wordt benoemd voor een periode van vier jaar en vergadert vijf keer per jaar.

Voorzitter

 • Petra Proesmans

  Petra Proesmans

Leden van het Bestuursorgaan

 • Bruno Deraedt

  Bruno Deraedt

 • Chris Devos

  Chris Devos

 • Jan Jaeken

  Jan Jaeken

 • Pedro Pattijn

  Pedro Pattijn

 • Jorn Van Herck

  Jorn Van Herck

 • Julie Vanhoenacker

  Julie Vanhoenacker

Structurele partners

 • Ventilair Group
 • Nathan Systems nv
 • Saint Gobain Innovative Materials Belgium N.V.
 • Panasonic France
 • Bosch Thermotechnology NV
 • Groupe Atlantic Belgium NV/SA
 • Itho Daalderop Belgium
 • Renson NV
 • Group Casier
 • Groen Licht Vlaanderen
 • VERO DUCO
 • Daikin
 • Viessmann Belgium BV
 • Vasco Group nv
 • Thercon
 • Vaillant Group Belgium NV