Overlegplatform Voor Energie Deskundigen

OVED is de beroepsvereniging voor energiedeskundigen, zowel met focus op gebouwen als op de industrie, die zich wil focussen op de verdere professionalisering van het beroep en op de toekomst van het gehele energiedossier.