Lerende netwerken

Van enkele ad hoc werkgroepen per jaar is OVED de laatste jaren geëvolueerd naar een 30-tal werkgroepen via de lerende netwerken van OVEDplus, gespreid over heel het jaar. Die werkgroepen zijn het belangrijkste klankbord voor OVED om voeling te houden met de knelpunten in de praktijk om onze standpunten te vormen voor de belangenbehartiging.

  1. OVEDplus EPB: OVED organiseert 4 lerende netwerken voor EPB-verslaggevers, namelijk in regio's Roeselare, Gent, Mechelen en Lummen. In deze werkgroepen nemen we de bestaande en toekomstige EPB-regelgeving kritisch onder de loep. Daarnaast verdiepen we ons in specifieke subthema's of maken we allemaal dezelfde praktijkcases om van elkaars aanpak en kennis te leren. Die 4 regionale werkgroepen voeden het EPB-stakeholdersoverleg met VEA, waar vertegenwoordiger Jorn Van Herck onze EPB-belangen verdedigt. We koppelen terug aan alle leden via de nieuwsbrief en het kennisplatform. 
  2. OVEDplus EPC residentieel (type A): OVED organiseert 2 lerende netwerken voor EPC-deskundigen type A, namelijk in regio's Gent en Antwerpen (er is een wachtlijst voor Hasselt). Deze werkgroepen buigen zich over verschillende aspecten van het energieprestatiecertificaat en dit jaar vooral over het nieuwe EPC-protocol. Op elke vergadering bespreken we praktijkvragen over concrete cases, onduidelijkheden in het protocol en FAQ's en formuleren we mogelijke verbeterpunten voor het VEA. Ook juridische aspecten rond de beroepsaansprakelijkheid en verzekering van de energiedeskundige komen aan bod. We denken proactief na hoe we ons kunnen voorbereiden op de komst van het EPC+ en renovatieadvies. De kwaliteit van de energiedeskundige staat centraal. 
  3. Industrie EBO-werkgroep: OVED werkt met een kleine bestuurskern aan het opnieuw opstarten van OVED-industrie rond de energiebeleidsovereenkomsten en zal hierover tegen het einde van het jaar formeel naar buiten toe communiceren. Tot dan proberen we alle actoren en belanghebbende instanties in kaart te brengen en te spreken met als doel om een werkbare structuur op te zetten die toegankelijk is voor de industriële energie-professionals.
  4. Is er nood aan een werkgroep 'Energie en KMO's' of 'Vlaremverplichting voor energieaudits voor GO's'? Dan polsen we naar de interesse.

Wie wil deelnemen, kan zich hier inschrijven voor EPC en EPB. Voor industrie kan je je melden via info@oved.be

Structurele partners in 2020We danken onze structurele partners voor hun steun. Elke partner biedt jou op de partnerpagina's meer specifieke informatie over EPC en EPB! Klik door op hun logo.
Logo.png Logo Nathan.pnglogo_fluvius.png
Logo.png Group Casier Logo2.jpg