Lerende netwerken

Van enkele ad hoc werkgroepen per jaar is OVED de laatste jaren geëvolueerd naar maandelijkse werkgroepen via de lerende netwerken van OVEDplus, gespreid over heel het jaar. Die werkgroepen zijn het belangrijkste klankbord voor OVED om voeling te houden met de knelpunten in de praktijk om onze standpunten te vormen voor de belangenbehartiging. Nieuw sinds 2020 is ook onze industriewerkgroep.

 

 1. OVEDplus EPB: OVED organiseert 4 lerende netwerken voor EPB-verslaggevers, namelijk in regio's Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen, één gezamenlijke voor Antwerpen en Vlaams-Brabant en tot slot Limburg. In deze werkgroepen nemen we de bestaande en toekomstige EPB-regelgeving kritisch onder de loep. Daarnaast verdiepen we ons in specifieke subthema's of maken we allemaal dezelfde praktijkcases om van elkaars aanpak en kennis te leren. Die 4 regionale werkgroepen voeden het EPB-stakeholdersoverleg met VEKA, waar vertegenwoordiger Jorn Van Herck onze EPB-belangen verdedigt. We koppelen terug aan alle leden via de nieuwsbrief en het kennisplatform. 
 2. OVEDplus EPC (type A): OVED organiseert 3 lerende netwerken voor EPC-deskundigen type A, namelijk in regio's: één gezamenlijke voor Oost- en West-Vlaanderen, één gezamenlijke voor Antwerpen en Vlaams-Brabant en één voor Limburg. Deze werkgroepen buigen zich over verschillende aspecten van de diverse types energieprestatiecertificaten EPC+, EPC kNR en GD, en in de toekomst ook over het EPC GNR. Op elke vergadering bespreken we praktijkvragen over concrete cases, onduidelijkheden in het protocol en FAQ's en formuleren we mogelijke verbeterpunten voor het VEKA. Ook juridische aspecten rond de beroepsaansprakelijkheid en verzekering van de energiedeskundige komen aan bod. We denken proactief na hoe we ons kunnen voorbereiden met degelijk renovatieadvies in kader van de langetermijndoelstelling voor bestaande gebouwen. De kwaliteit van de energiedeskundige staat centraal. 
 3. Industrie EBO-werkgroep (energie-intensieve bedrijfsprocessen): Binnen OVED buigt een actieve kern zich over het energiebeleid voor grote energie-intensieve bedrijven. In 2020 brachten ze in hun nota aan het kabinet en VEKA hun aanbevelingen uit voor de toekomstige rond van de energiebeleidsovereenkomsten. Sindsdien overleggen ze regelmatig. In 2021 werd ook de eerste nichestudiedag over warmtemetingen gehouden.

 

Wie graag wil deelnemen aan de lerende netwerken van OVEDplus, kan zich hier inschrijven voor EPC of EPB. Zijn de groepen al opgestart in januari, dan contacteer je best eline@oved.be

Voor industrie kan je je interesse melden via info@oved.be

 

Structurele partners

 • Itho Daalderop Belgium
 • Ventilair Group
 • Groen Licht Vlaanderen
 • Nathan Systems nv
 • Bosch Thermotechnology NV
 • Groupe Atlantic Belgium NV/SA
 • Saint Gobain Innovative Materials Belgium N.V.
 • Vaillant Group Belgium NV
 • Panasonic France
 • Vasco Group nv
 • Group Casier
 • Renson NV
 • Viessmann Belgium BV
 • Daikin
 • VERO DUCO
 • Thercon