Lerende netwerken

Van enkele ad hoc werkgroepen per jaar is OVED de laatste jaren geëvolueerd naar maandelijkse werkgroepen via de lerende netwerken van OVEDplus, gespreid over heel het jaar.

 

Die werkgroepen zijn het belangrijkste klankbord voor OVED om voeling te houden met de knelpunten in de praktijk om onze standpunten te vormen voor de belangenbehartiging. En ze bieden houvast aan de energieprofessional bij complexe dossiers en nieuwe wetgeving. Ze delen hun vragen en antwoorden via hun vragenplatform, blijven op de hoogte van de nieuwste technologieën... Een win-win voor OVED en haar leden dus!

 

 1. OVEDplus EPB: OVED organiseert 4 lerende netwerken voor EPB-verslaggevers, namelijk in regio's Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen, één gezamenlijke voor Antwerpen en Vlaams-Brabant en tot slot Limburg. In deze werkgroepen nemen we de bestaande en toekomstige EPB-regelgeving kritisch onder de loep. Daarnaast verdiepen we ons in specifieke subthema's of maken we allemaal dezelfde praktijkcases om van elkaars aanpak en kennis te leren. Die 4 regionale werkgroepen voeden het EPB-stakeholdersoverleg met VEKA, waar vertegenwoordigers Stijn Vanhooren en Jorn Van Herck onze EPB-belangen verdedigen. We koppelen terug aan alle leden via de nieuwsbrief en het kennisplatform. 
 2. OVEDplus EPC (type A): OVED organiseert 3 lerende netwerken voor EPC-deskundigen type A, namelijk in regio's: één gezamenlijke voor Oost- en West-Vlaanderen, één gezamenlijke voor Antwerpen en Vlaams-Brabant en één voor Limburg. Deze werkgroepen buigen zich over verschillende aspecten van de diverse types energieprestatiecertificaten EPC+, EPC kNR en GD, en in de toekomst ook over het EPC GNR. Op elke vergadering bespreken we praktijkvragen over concrete cases, onduidelijkheden in het protocol en FAQ's en formuleren we mogelijke verbeterpunten voor het VEKA. Ook juridische aspecten rond de beroepsaansprakelijkheid en verzekering van de energiedeskundige komen aan bod. We denken proactief na hoe we ons kunnen voorbereiden met degelijk renovatieadvies in kader van de langetermijndoelstelling voor bestaande gebouwen. De kwaliteit van de energiedeskundige staat centraal. 
 3. OVEDplus EPC NR (type D): OVED organiseert dit lerend netwerk voor EPC-deskundigen die (net) gestart zijn met type D en zich afvragen hoe collega’s bepaalde zaken zouden aanpakken. Ze kunnen er terecht met vragen over met een complex dossier of voor een tweede mening of alternatieve oplossing. Ook voor vragen met betrekking tot de webapplicatie kunnen ze hier terecht.
 4. OVEDplus grote EPN: Voor EPB-verslaggevers die vragen over bepaalde grote EPN-projecten zouden willen stellen aan collega's om te zien hoe zij dit zouden aanpakken. En voor hen die wel eens worstelen met een complex dossier en hiervoor een tweede mening of alternatieve oplossing willen. Of voor vragen over de software. Ook ben je binnen deze groep steeds mee met de nieuwste regelgeving? 
 5. Industrie EBO-werkgroep (energie-intensieve bedrijfsprocessen): Binnen OVED buigt een actieve kern zich over het energiebeleid voor grote energie-intensieve bedrijven. In 2020 brachten ze in hun nota aan het kabinet en VEKA hun aanbevelingen uit voor de toekomstige rond van de energiebeleidsovereenkomsten. Sindsdien overleggen ze regelmatig. In 2021 werd ook de eerste nichestudiedag over warmtemetingen gehouden.

 

Wie graag wil deelnemen aan de lerende netwerken van OVEDplus, kan zich hier inschrijven voor EPC of EPB. Zijn de groepen al opgestart in januari, dan contacteer je best eline@oved.be

Voor industrie kan je je interesse melden via info@oved.be

 

Structurele partners

 • VERO DUCO
 • Vasco Group nv
 • Group Casier
 • Vaillant Group Belgium NV
 • Itho Daalderop Belgium
 • Renson NV
 • Groen Licht Vlaanderen
 • Viessmann Belgium BV
 • Saint Gobain Innovative Materials Belgium N.V.
 • Nathan Systems nv
 • Bosch Thermotechnology NV
 • Thercon
 • Ventilair Group
 • Groupe Atlantic Belgium NV/SA
 • Panasonic France
 • Daikin