Deontologische code

Elke zichzelf respecterende beroepsorganisatie heeft een deontologische code, met daarin een aantal spelregels. Niets wereldschokkend, maar qua communicatie naar de buitenwereld maakt een minimum aan deontologie een wereld van verschil. De Raad van Bestuur van OVED besliste dat OVED aan alle effectieve leden vraagt om deze minimale regels te respecteren.

Via deze deontologische code onderscheid je je als energiedeskundige van de andere energiedeskundigen. Je volgt een minimum aan deontologie en kwaliteit en dat is voor je klanten een belangrijk gegeven. Ook voor OVED is de deontologische code een belangrijk instrument om aan de overheid te tonen dat wij als sectorfederatie bewust kiezen om enkel kwalitatieve energiedeskundigen te verenigen.

OVED vraagt aan elk nieuw lid om deze deontologische code te ondertekenen op het moment van de lidmaatschapsaanvraag. Uiteraard verwachten we dat elk lid (alsook hun medewerkers of collega's, indien van toepassing) volgens de verklaring op eer voor VEKA én onze OVED-deontologie handelt.


Lees hier de Deontologische Code.

Structurele partners

 • Group Casier
 • Thercon
 • Itho Daalderop Belgium
 • Ventilair Group
 • Renson NV
 • Saint Gobain Innovative Materials Belgium N.V.
 • Groupe Atlantic Belgium NV/SA
 • Panasonic France
 • Daikin
 • Bosch Thermotechnology NV
 • Viessmann Belgium BV
 • Vaillant Group Belgium NV
 • Groen Licht Vlaanderen
 • Vasco Group nv
 • VERO DUCO
 • Nathan Systems nv