OVED marktbevraging deskundigen over erkenning EPC NR

Huidige erkenning
Hoe actief ben je?

Hoe actief ben je? Hoeveel dossiers heb je per type activiteit in de energieprestatiedatabank ingediend de laatste 2 jaar?

Huidige kwalificaties, kennis en competenties

Tip: Twijfel je of je in aanmerking komt? Dan kan je de lijst met diploma’s op EPB-pedia bekijken.
 

Kan je (complexe) technische installaties herkennen? Kan je de eigenschappen achterhalen of opzoeken? (1 = geen ervaring tot 5 = zeer veel ervaring)

Het  EPC NR wordt opgesteld op basis van een gemeten energiegebruik en opgewekte hernieuwbare energie. In welke mate heb je ervaring met het opnemen van meterstanden of interpreteren van meetresultaten in complexe installaties? (1 = geen ervaring tot 5 = zeer veel ervaring)

Heb je voldoende kennis om zelf voorstellen te formuleren voor de selectie van bijkomende submeters die toelaten om het verbruik en/of de productie toe te wijzen aan individuele installaties? (1 = geen kennis tot 5 = zeer veel kennis)

Heb je kennis van de technische kenmerken van meettoestellen, zoals nauwkeurigheid, technologie…? (1 = geen kennis tot 5 = zeer veel kennis)

Heb je ervaring met de verdeling en inschatting van energiegebruiken in (grote) niet residentiële gebouwen voor de deelaspecten ventilatie, verlichting, elektronica/apparatuur en verwarming/koeling? Kan je met andere woorden een energiebalans opstellen met de grootste verbruikers?  (1 = geen ervaring tot 5 = zeer veel ervaring)

Advies

De gebouweigenaar zou je kunnen vragen om zijn label op basis van een gemeten energiebalans te helpen verbeteren tot een bepaald niveau (lees: aandeel hernieuwbare energie te verhogen + energiegebruik te verlagen). Daarom is advies geven een meerwaarde.

Vind je voor niet-residentiële gebouwen een advies op basis van invoergegevens voldoende (zoals bij het EPC+ voor bestaande woningen)?

Kan je een inschatting maken van de hernieuwbare energieopbrengst? Bv. de PV-opbrengst bepalen op basis van het aantal zonnepanelen en Wp, de opbrengst en het verbruik van warmtepompen interpreteren en inschatten, weet je hoe je de zelfconsumptie kan verhogen... (niet-limitatieve lijst) (1= nee – 5 = heel goed)

Stel je op vandaag al energieaudits of adviezen op voor grote niet-residentiële gebouwen?

Toekomstige erkenning EPC type D

Heb je zelf interesse om EPC’s voor niet-residentiële gebouwen op te maken?

Denk je dat je daarvoor bijkomende opleiding nodig hebt?

Moet VEKA volgens jou dezelfde diplomavereiste voor EPB-verslaggevers opleggen aan energiedeskundigen type D,  om zo de juiste profielen aan te trekken voor de gedetailleerde, EPN-gebaseerde EPC NR-methode?

Aanvankelijk legt VEKA een verplichte basisopleiding en examen op over het aandeel hernieuwbare energie en de vereenvoudigde methodiek voor het kengetal (voor Vlaanderen). Wanneer pas later het gedetailleerd kengetal (gemeenschappelijk in de 3 gewesten) wordt ingevoerd, overweegt VEKA die nieuwe methode aanleren via een permanente vorming met een tweede verplicht examen. Je zou dus het risico lopen om je erkenning te verliezen.

In welke mate schrikt dat risico jou af om met de basisopleiding en het (eerste) examen te starten? (1 = nee, het schrikt mij niet af – 5 = ja, het schrikt me heel erg af)