Bouwheer krijgt 120 dagen uitstel voor EPB-aangifte in noodperiode tem 17 juli 2020

2 april 2020 om 14:36

Het Vlaams parlement heeft beslist om de uiterste indientermijn voor EPB-aangiftes met 120 dagen te verlengen van 20/3 tem 17/7/2020 omwille van de coronacrisis in de eerste lockdown. Er kwam nog een tweede noodperiode voor EPB tot en met 27/2/2021. Lees hier meer info.

(recentste update feb 2021)

 

Om verslaggevers en aangifteplichtigen enig comfort te bieden en alle partijen extra tijd te geven om de EPB-aangifte correct op te maken, besliste het Vlaamse Parlement om de indientermijn die het Energiedecreet vastlegt, tijdelijk te verlengen.

De goedkeuring van het nooddecreet door de Vlaamse Regering gebeurde op 3 april. Daarna werd het decreet in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd.

 
 
De uiterste termijn voor het indienen van een EPB-aangifte wordt opgeschort gedurende de periode van de noodsituatie. De noodsituatie loopt momenteel van 20 maart 2020 tot en met 17 juli 2020.
 
Dat betekent dat het toegestaan is om de EPB-aangiften van dossiers waarvan de uiterste indientermijn verstrijkt tijdens de noodsituatie, 120 dagen later in te dienen dan de uiterste indiendatum die het Energiedecreet vastlegt.

 

Voor EPB-aangiften die vóór 20 maart moesten ingediend worden, geldt de indientermijn uit het Energiedecreet.

Beschikt u over voldoende informatie om de EPB-aangifte gedurende deze periode waarheidsgetrouw op te stellen, en wenst u de EPB-aangifte toch in te dienen, dan blijft dat mogelijk.

 

Ter info: tot voor 9/4/2020 stond er op VEA's coronapagina over EPB het volgende, maar dit werd intussen terug verwijderd: "Hou er rekening mee dat ​​omwille van de coronamaatregelen geen plaatsbezoeken mogen doorgaan."

 

Bron: Nieuwsbericht voor EPB-verslaggevers van VEA op 2/4/2020 en update 9/4/2020

 

Er werd tijdens de tweede lockdown nog een tweede noodperiode met 120 dagen uitstel uitgeroepen voor EPB, tot en met 27/2/2021. 

Tijdens de tweede lockdown blijven wettelijke verplichtingen zoals EPB, EPC en keuringen wel toegestaan.
   

Het Vlaams energieagentschap (VEA) stemt haar handhaving op de tijdige indiening van een EPB-aangifte uiteraard af op deze beslissing. 

 

Het VEA heeft intussen op haar eigen website ook een coronapagina aangemaakt om jullie te informeren.

 

Tags:

Structurele partners in 2020We danken onze structurele partners voor hun steun. Elke partner biedt jou op de partnerpagina's meer specifieke informatie over EPC en EPB! Klik door op hun logo.
Logo.png Logo Nathan.pnglogo_fluvius.png
Logo.png Group Casier Logo2.jpg