Over EPB/EPC-vorming renovatieverplichting RES/NRES (VEKA: 3u00 EPB- én EPC-vorming)

EPB/EPC-vorming renovatieverplichting RES/NRES (VEKA: 3u00 EPB- én EPC-vorming)

Lunch (Overlappend voor beide opleidingen)

Inhoud

Om de klimaatdoelstellingen tegen 2050 te halen, moet de renovatiegraad van bestaande gebouwen in Vlaanderen een versnelling hoger! Omdat een (notariële) overdracht hét sleutelmoment bij uitstek is om te renoveren, voerde de overheid dus recent renovatieverplichtingen in.

 

Vanaf 1 januari 2022 startte de renovatieverplichting voor niet-residentiële gebouwen. Binnen de vijf jaar na notariële overdracht van een gebouweenheid, zal het aan een set van 4 energiebesparende maatregelen moeten voldoen, en daar bovenop een mimimaal energielabel C of beter voor kNR vanaf 2022 of een minimaal aandeel hernieuwbare energie van 5% voor grote niet-residentiële gebouwen vanaf 2023

 .

Vanaf 1 januari 2023 startte ook de renovatieverplichting voor residentiële gebouwen, dus voor eengezinswoningen en appartementen. Alle woningen en appartementen die vanaf 2023 worden aangekocht met label E of F, moeten verplicht gerenoveerd worden naar label D of beter, binnen de 5 jaar na overdracht.

 

Maar wat houden deze verplichtingen concreet in, op vandaag en in de toekomst? Wat als je niet voldoet? Zijn er uitzonderingen mogelijk? Zijn er bij verhuur of als eigenaar dan geen renovatieverplichtingen? Voor welke werken heb je een bouwvergunning nodig en val je onder een EPB-procedure?  Is er financiële steun voor renovaties? Waarom en hoe kan je nu best al rekening houden met de langetermijndoelstelling?

 

Dat vat expert Johan Heyrman allemaal mooi samen in deze sessie. Hij past de theorie toe op voorbeelden uit je dagelijkse praktijk. Ideaal dus om je klanten het juiste renovatieadvies te kunnen geven en indien nodig, door te verwijzen naar de juiste partij!

Doelgroep

Voor wie?

Een technische niche-opleiding, in eerste instantie voor alle EPC-deskundigen type A en D (*) én EPB-verslaggevers, en in tweede instantie ook voor andere geïnteresseerden uit de bouwsector, die meer willen weten over de renovatieverplichtingen.

 

(*)Voor wie niet? Voor deelnemers van sommige OVEDplusgroepen EPB-groepen (Antwerpen-VLB en West-Vlaanderen) uit 2023, die dit nog krijgen in hun najaartraject.

Ter Voorbereiding

Heb je zelf concrete vragen over dit onderwerp? Stuur ze uiterlijk 2 weken vooraf door naar info@oved.be, zodat onze lesgever zich kan voorbereiden.

 Lesmateriaal

Al het lesmateriaal wordt enkel digitaal ter beschikking gesteld voor de les en oplossingen pas na de les via ons platform ‘Mijn Opleidingen’.

 Goed om te weten

OVED en 2Mpact zijn erkend als vormingsinstelling voor het VEKA en ontvingen voor deze opleiding 3u EPB- en 3u EPC-vorming met vrije inhoud.

Aanmelden

Sorry, de aanmeldperiode is voorbij.

Prijzen

Ticket Prijs
Niet-lid OVED € 240,00
OVED-lid € 150,00

Deelnameprijzen excl. btw

Deze opleiding wordt georganiseerd door 2Mpact voor OVED vzw. Voor deze opleiding kan u gebruik maken tot 30% subsidie op de deelnameprijs in functie van uw specifieke bedrijfssituatie via de kmo-portefeuille.

Op de online registratiemodule van de kmo-portefeuille geeft u de deelnameprijs in. De KMO-portefeuille wordt het best aangevraagd na ontvangst van de factuur. U vindt hier de algemene voorwaarden en privacy policy en meer informatie over de KMO-portefeuille terug.

Organisatie verzorgd door 2Mpact, erkend dienstverlener KMO-portefeuille DV.O207084