Over EPB/EPC-vorming renovatieverplichting RES/NRES (VEKA: 3u00 EPB- én EPC-vorming)

EPB/EPC-vorming renovatieverplichting RES/NRES (VEKA: 3u00 EPB- én EPC-vorming)

Lunch (Overlappend voor beide opleidingen)

Inhoud

Om de klimaatdoelstellingen tegen 2050 te halen, moet de renovatiegraad van bestaande gebouwen in Vlaanderen een versnelling hoger! Omdat een (notariële) overdracht hét sleutelmoment bij uitstek is om te renoveren, voerde de overheid dus recent renovatieverplichtingen in.

 

Vanaf 1 januari 2022 startte de renovatieverplichting voor niet-residentiële gebouwen. Binnen de vijf jaar na notariële overdracht van een gebouweenheid, zal het aan een set van 4 energiebesparende maatregelen moeten voldoen, en daar bovenop een mimimaal energielabel C of beter voor kNR vanaf 2022 of een minimaal aandeel hernieuwbare energie van 5% voor grote niet-residentiële gebouwen vanaf 2023

 .

Vanaf 1 januari 2023 startte ook de renovatieverplichting voor residentiële gebouwen, dus voor eengezinswoningen en appartementen. Alle woningen en appartementen die vanaf 2023 worden aangekocht met label E of F, moeten verplicht gerenoveerd worden naar label D of beter, binnen de 5 jaar na overdracht.

 

Maar wat houden deze verplichtingen concreet in, op vandaag en in de toekomst? Wat als je niet voldoet? Zijn er uitzonderingen mogelijk? Zijn er bij verhuur of als eigenaar dan geen renovatieverplichtingen? Voor welke werken heb je een bouwvergunning nodig en val je onder een EPB-procedure?  Is er financiële steun voor renovaties? Waarom en hoe kan je nu best al rekening houden met de langetermijndoelstelling?

 

Dat vat expert Johan Heyrman allemaal mooi samen in deze sessie. Hij past de theorie toe op voorbeelden uit je dagelijkse praktijk. Ideaal dus om je klanten het juiste renovatieadvies te kunnen geven en indien nodig, door te verwijzen naar de juiste partij!

Doelgroep

Voor wie?

Een technische niche-opleiding, in eerste instantie voor alle EPC-deskundigen type A en D (*) én EPB-verslaggevers, en in tweede instantie ook voor andere geïnteresseerden uit de bouwsector, die meer willen weten over de renovatieverplichtingen.

 

(*)Voor wie niet? Voor deelnemers van sommige OVEDplusgroepen EPB-groepen (Antwerpen-VLB en West-Vlaanderen) uit 2023, die dit nog krijgen in hun najaartraject..

Ter Voorbereiding

Heb je zelf concrete vragen over dit onderwerp? Stuur ze uiterlijk 2 weken vooraf door naar info@oved.be, zodat onze lesgever zich kan voorbereiden.

Details lesinhoud

Toegepaste sessie - Renovatieverplichtingen RES/NRES: nu en in de toekomst (3u in totaal)

 • Algemeen kader: op naar de langetermijndoelstelling tegen 2050 (link EU-regelgeving)
 • Renovatiepaden naar 2050 (heden, toekomst, wat is al beslist, en wat zit in de pijplijn?)
  • RES regelgeving:
   • Minimaal EPC-label voor slechtste wooneenheden / appartementen bij notariële overdracht vanaf 2023, label D is nog maar de start en zal stapsgewijs verstrengen naar 2050.
   • Handhaving: Wat indien niet voldaan? Boete en alsnog in orde brengen! Zijn er uitzonderingen mogelijk?
   • Andere pistes in de maak:
    • Gebouwlabel: minimale eis voor renovatieverplichting van collectieve delen in de maak (indien er meer nieuws is van VEKA)
    • Verhuur? - Zijsprong huurindexatie / Vlaamse wooncode gelinkt aan EPC
    • En gaan woningeigenaars die niet verkopen of verhuren vrijuit?
  • NRES regelgeving:
   • Minimaal EPC NR label  (aandeel hernieuwbare energie) + 4 no regret maatregelen
   • Verschil met de algemene labelplicht voor alle NRES gebouwen tussen 2023 en 2026 (als eerste stap bij verkoop en verhuur vanaf 2023, vanaf 2030 later minimale eis voor alle gebouwen)
   • Verschil speciaal geval kNR (als geheel verkocht of niet als geheel verkocht, vrije keuze voor kNR of (G)NR)) versus (grote) NR pad.
   • EPN - EPB bouw 5j geldig à tip: best al advies geven om HE aandeel aan te tonen en submeters te installeren
 • Toegepaste courante voorbeeldcases (RES/NRES) op die regelgeving (eventueel in kwisvorm + bespreking) (bv. gewone notariële overdracht, uitzondering enige woonst na scheiding, erfenis met overgang van eerdere renovatieverplichting, EPC kNR: kapperszaak onderaan appartementsblok, EPC NR: kapperszaak / winkel in koopcentrum, garage (sale & lease back verhaal bank), overheidsgebouw 2028 (2 jaar eerder), speciale gevallen?…
 • Wanneer heeft je klant een bouwvergunning en EPB nodig? Wanneer niet?
  • Juiste doorverwijzing naar deskundige type A, D of EPB-VG: Bij welke renovatiemaatregelen heb je een bouwvergunning nodig, wanneer val je onder een IER of gewone renovatie (verschillende eisen)? Wanneer moet je dus doorverwijzen naar architect en EPB-verslaggever?
 • Q&A: ruimte voor vragen en tips vanuit de groep – graag tijdig insturen vooraf!
 • Tips en nuttige weblinks
 • Mogelijke extra’s:
  • Korte zijsprong naar de fiscale stimuli:
   • RES: premies via MijnVerbouwPremie simulator, EPC-labelpremie / Korting onroerende VH (bij IER) / MijnVerbouwLening, (renteloos?) renovatiekrediet (niet meer met negatieve rente), premiezoeker…
   • NRES: bv. verhoogde investeringsaftrek…
  • Nieuws vanuit Europa (in de pijplijn)? (herschaling / herijking EPC-grenzen kan dit pad nog wijzigen)
 • Conclusies / te onthouden

 

 Lesmateriaal

Al het lesmateriaal wordt enkel digitaal ter beschikking gesteld voor de les en oplossingen pas na de les via ons platform ‘Mijn Opleidingen’.

 Goed om te weten

OVED en 2Mpact zijn erkend als vormingsinstelling voor het VEKA en ontvingen voor deze opleiding 3u EPB- en 3u EPC-vorming met vrije inhoud.

Aanmelden

Sorry, de aanmeldperiode is voorbij.

Prijzen

Ticket Prijs
Niet-lid OVED € 240,00
OVED-lid € 150,00

Deelnameprijzen excl. btw

Deze opleiding wordt georganiseerd door 2Mpact voor OVED vzw. Voor deze opleiding kan u gebruik maken tot 30% subsidie op de deelnameprijs in functie van uw specifieke bedrijfssituatie via de kmo-portefeuille.

Op de online registratiemodule van de kmo-portefeuille geeft u de deelnameprijs in. De KMO-portefeuille wordt het best aangevraagd na ontvangst van de factuur. U vindt hier de algemene voorwaarden en privacy policy en meer informatie over de KMO-portefeuille terug.

Organisatie verzorgd door 2Mpact, erkend dienstverlener KMO-portefeuille DV.O207084