OVED overlegt met haar partners over EPB/C knelpunten

11 februari 2021 om 14:44

Op woensdag 10 februari 2021 staken we (OVED en haar partners) de koppen naar jaarlijkse gewoonte samen om de huidige EPB- en EPC-knelpunten te bespreken.

  

brainstorm_board-4862158_1280.jpg

 

We waren het erover eens dat staving van een gedetailleerde warmteverliesberekening en dimensioneringsnota enerzijds en van op maat gemaakte niet-residentiële warmteterugwinunits anderzijds eenvoudiger zou kunnen.

 

Daarnaast discussieerden we over uitbetaalde premies als stavingsstuk, over de interpretatie van het nieuwe gasverbod voor grote projecten, over de onterechte inrekening van de correctiefactor (f in situ) voor in fabrieksomstandigheden vervaardigde minerale wol.

 

We waren wel positief over de recent verhoogde waarde bij ontstentenis voor externe boilers voor bouwaanvragen 2021.

 

Onze partners krijgen op heden blijkbaar zeer weinig vragen van EPB-verslaggevers over stavingsfiches van niet-residentiële op maat gemaakte ventilatie-units met warmteterugwinning.

Anderzijds gaven onzez leden-EPB-verslaggevers aan dat voor hen niet altijd duidelijk is welke vermogens uit de fiches te halen.

Aarzel dus niet om bijkomende projectgegevens op te vragen bij de fabrikanten! Ze helpen jullie met plezier verder.

  

Heb je zelf nog andere vragen over staving voor één van onze partners? Klik hier op hun respectievelijke logo en bekijk wie je rechtstreeks kan contacteren voor je vragen over EPB of EPC.

 

Met dank aan onze partners en technisch vertegenwoordiger Jorn voor hun tijd en input!

 

Tags:

Structurele partners in 2020We danken onze structurele partners voor hun steun. Elke partner biedt jou op de partnerpagina's meer specifieke informatie over EPC en EPB! Klik door op hun logo.
Logo.png Logo Nathan.pnglogo_fluvius.png
Logo.png Group Casier Logo2.jpg