Verzekering

Onze partner Group Casier

Na een uitgebreide marktstudie in 2011 heeft OVED een oplossing uitgewerkt voor de verzekering van de beroepsactiviteit als energiedeskundige. De Raad van Bestuur heeft toen beslist om een samenwerking te starten met Group Casier, verzekeringsconsulenten in Gent (Group Casier Risk & Insurance cvba) en Menen (Casier Risk & Insurance cvba).

EPC- en EPB-verzekering

Tot op vandaag is de scope van deze verzekering beperkt tot EPC-deskundigen en EPB-verslaggevers. Het gaat hier om een verzekering van het type 'Alle Risico’s' met een minimum aan uitsluitingen, gekoppeld aan zeer concurrentiële prijzen. Er zijn wel uitbreidingen mogelijk voor bijkomende activiteiten zoals ventilatieverslaggeving, luchtdichtheidstesten...

Omwille van de verschillende risico’s verbonden aan beide activiteiten, zijn twee specifieke programma’s uitgewerkt: voor EPC en EPB.

Voor de verzekering van de aansprakelijkheid van de EPC-deskundigen is gekozen voor de verzekeringsmaatschappij Fidea. Naast de beroepsaansprakelijkheid van de EPC-deskundigen, kan ook een verzekering uitbatingsaansprakelijkheid worden afgesloten. De beroepsaansprakelijkheid verzekert immers enkel de schade ten gevolge van intellectuele prestaties (bijv. verkeerde berekeningen of inschattingen, foute adviezen,…). De verzekering uitbatingsaansprakelijkheid verzekert daarnaast de schade ten gevolge van de uitoefening van jouw beroep (bijv. verwarmingsknop wordt afgebroken, deurlijst komt los,…).

Voor de EPB-verslaggevers werd gekozen voor de verzekeringsmaatschappij HDI-Gerling.

De dekking geldt aan de basis enkel binnen het Vlaamse Gewest. Voor werkzaamheden buiten het Vlaamse Gewest (maar binnen België) wordt een bijpremie van 50% aangerekend.

Verplicht voor VEA, maar vanaf 1/7/2019 ook federaal

Voor het VEA is een beroepsaansprakelijkheidsverzekering verplicht, zowel voor EPC als EPB. Let erop dat op je verzekeringsattest een duidelijke vermelding staat van je activiteit als EPC-deskundige type A of EPB-verslaggever en van het gewest waarin je erkend bent.

Met de verplichte federale verzekering voor alle intellectuele diensten van het bouwteam op komst (van kracht vanaf 1 juli 2019), zal de verplichte polis voor VEA aangepast worden aan de nieuwe eisen van de 2e wet Peeters-Ducarme. Group Casier en andere verzekeringsmakelaars onderzoeken de voorwaarden van de wettekst en brengen alles in de praktijk tegen 1 juli.

Leden lezen meer details op ons kenniscentrum

Bekijk de polisvoorwaarden

Download hier de huidige voorwaarden:

Polis voor EPC-deskundigen (Fidea) - 15% korting sinds 1/1/2018!

Polis voor EPB-verslaggevers (HDI Gerling)

Tarieven

Forfait

De voordelen van dergelijke verzekeringen zijn duidelijk. Zo vormt een forfaitaire premie de basis van de premiezetting. Ook de kwaliteit van de verzekering is op hoog niveau. Er is gezocht naar de meest verregaande dekking. Ook de rechtsbijstand kan verzekerd worden in een aparte rechtsbijstandsverzekering bij de verzekeringsmaatschappij Euromex tegen een zeer voordelig tarief (net geen 20 euro meerkost).

De basistarieven kan je hier terugvinden. De basisprijs voor een BA-verzekering EPC (vanaf 250 euro) is afhankelijk van de hoogte van het verzekerde bedrag, van de vrijstelling en optie rechtsbijstand. 

Uitbreidingen mogelijk voor andere activiteiten

Bovenstaande zijn basisprijzen voor polissen die enkel EPB- en EPC- activiteiten dekken, dus indien u bv ook energieadvies voor passiefbouw of blowerdoortests zou geven of een andere activiteit uitvoert, zijn die laatste niet inbegrepen. Er zijn wel enkele uitbreidingsmogelijkheden mogelijk.

15% premieverlaging voor EPC-verzekering vanaf 1/1/2018

Fidea verlaagde recent de bestaande tarieven voor EPC type A en B te verminderen met 15%. Bekijk hier de tarieven.

  • Voor sommige bijkomende activiteiten (vb. huuradviezen), wordt de bijpremie standaard 15% (waar vroeger 15 tot 20% gevraagd werd).
  • De bijpremie voor activiteiten buiten het Vlaams Gewest maar binnen België blijft 50%.
  • EPC type C kan onderschreven worden aan de originele tarieven van type A en B (dus zonder tariefvermindering). Voor de extra activiteiten wordt de bijpremie eveneens 15%.
  • EPC type D kan nog niet verzekerd worden aangezien de wetgeving nog niet op punt staat.
  • EPC type A, B en C gecombineerd met veiligheidscoördinatie: de dekking voor die laatste activiteit kan enkel aangeboden worden met beperkt kapitaal van € 250.000 en vrijstelling van € 1.000. Bijpremie is € 1.250.
  • Voor EPB zijn er geen premieverlagingen.

Offerte op maat?

Wat optimalisatie, dekkingsgraad en prijsopgave op maat van uw activiteiten betreft, kan je steeds contact nemen met onze partner verzekeringskantoor Group Casier Risk & Insurance (Elien De Both: e.deboth@casier.be of op het telefoonnummer: 09/231.25.25). 

 

Vergelijk appels met appels

Aandachtspunt: Als je jouw huidige polis wenst te vergelijken met deze voorwaarden voor eventuele overstap, let dan goed op wat de dekkingsgraad, uitsluitingscriteria... zodat je de juiste zaken met elkaar vergelijkt!

Onafhankelijke makelaar Group Casier maakte een vergelijking eind 2017 voor de meest courante polissen op de markt voor beroepsaansprakelijkheidsverzekering:

Meest kruisjes = meest uitsluitingen = minst dekking.

Met dank aan onze bestuurder-jurist Yoeri Deckers van Legrand vennoten en de mensen van Group Casier!

Structurele partners in 2020We danken onze structurele partners voor hun steun. Elke partner biedt jou op de partnerpagina's meer specifieke informatie over EPC en EPB! Klik door op hun logo.
Logo.png    Logo Nathan.png Logo.png Group Casier Logo2.jpg