Over Studienamiddag "Meting van relevantste energiedragers voor warmte" georganiseerd door OVED-industrie

Studienamiddag "Meting van relevantste energiedragers voor warmte" georganiseerd door OVED-industrie

Meten is weten. Een alom bekende uitspraak die in de energiewereld wellicht nog meer van toepassing is dan er buiten. Maar energie wordt vaak ook gemeten voor specifieke doelstellingen: facturatie, rapportering aan overheidsinstanties, taxen en accijnzen, subsidies, emissies.

   

De laatste jaren is het reglementair kader voor energiemetingen beduidend gegroeid. Concreet kunnen we hierbij verwijzen naar regelgeving voor WKK’s, alsook naar de eisen voor aardgasmetingen in het kader van het Europees emissiehandelssysteem. Recent kwamen hier nog eisen bij als gevolg van de activiteitsrapportering. Tevens werden de verwachtingen wat betreft meten voor industriële grootverbruikers voor de energiebeleidsovereenkomsten naar boven bij gesteld.

  

Voor OVED industrie is het dan ook een  geschikt moment om betreffende warmte metingen een info namiddag op te zetten waarin voor de relevantste energiedragers overzichtelijk de technische mogelijkheden voor het meten van warmte wordt gebracht met een inleiding van het reglementair kader. Over dit reglementair kader plannen we in het voorjaar nog een specifiek seminarie.

Voor wie?

Verantwoordelijken of betrokkenen die bij grote industriële warmte verbruikers instaan voor het meten van warmte en/of geconfronteerd met de vereisten hiervoor in het kader van het Europees emissiehandelssysteem, de energie beleidsovereenkomsten, het rapporteren van WKK certificaten, facturatie van warmte, ...

Wat komt er aan bod?

14u00 – 14u10: Inleiding met situering van onderwerp (OVED industrie)

14u10 – 14u40: Overzicht van recente wijzigingen in het regulatoir kader betreffende Warmte metingen (Tomas Velghe, EKG)                   

14u40 – 15u10:  Basisprincipes van stoommetingen, overzicht van de verschillende technieken, keuzes en ervaringen uit de proces industrie (Jens D’hoey, Ineos)

15u10 – 15u25:    Pauze

15u25 – 16u05: Analyse van een warmtemeting, wat er fout kan gaan, actieplan voor ontwerp, installatie, onderhoud en keuring en ervaringen met WKK (Stefaan Florizoone, Engie) 

16u05 – 16u30: Rookgassen & warme lucht (Jakob Bergé, CEE & Chris Devos, Cenerpro )

16u30 – 17u00: Vragen en discussie

 

Voorbereiding en lesmateriaal

Als er lesmateriaal is, zal dit worden geplaatst op onze website bij de opleiding onder het tabblad "Materiaal". 

Wat heb je nodig?

Voorzie een stabiele internetverbinding via de internetkabel, in een rustige omgeving en test vooraf zoom uit. Een headset, microfoon en camera op je computer en eventueel 2e beeldscherm zijn handig.

Over de lesgever(s)

Deze studienamiddag wordt gegeven door verschillende lesgevers. Lees meer over hen onder het tabblad "Sprekers".

Aanmelden

Sorry, de aanmeldperiode is voorbij.

Prijzen

Deelnameprijzen excl. btw

Deze opleiding wordt georganiseerd door 2Mpact voor OVED vzw. Voor deze opleiding kan u gebruik maken tot 30% subsidie op de deelnameprijs in functie van uw specifieke bedrijfssituatie via de kmo-portefeuille.

Op de online registratiemodule van de kmo-portefeuille geeft u de deelnameprijs in. De KMO-portefeuille wordt het best aangevraagd na ontvangst van de factuur. U vindt hier de algemene voorwaarden en privacy policy en meer informatie over de KMO-portefeuille terug.

Organisatie verzorgd door 2Mpact, erkend dienstverlener KMO-portefeuille DV.O207084